Adobe skole lisenser – Priser

For skoler, så er det forskjellige Adobe avtaler/produkter og priser som er aktuelle, avhengig av hvilket trinn det gjelder for.  Prisene nedenfor er for de samme avtaler og lisenser som det som tilbys via Uninett.  Ved behov for 500+ lisenser av Acrobat, finnes det ennå bedre alternative løsninger. 

Videregående skoler

Named User: K-12 lisensen gjelder tom det 13 skoleåret i Norge, og fra elevene er 15 år eller eldre, så det er mulig å begynne allerede på ungdomsskolen.  Enten kjøper man en K-12 lisens for en skole – med minimum 500 navngitte lisenser for en skole.  Eller man kjøper et antall lisens for ett distrikt – i Norge er dette for en fylkeskommune som eier flere videregående skoler – 2500 eller flere lisenser, om man velger distriktsløsningen.

Varenr. Beskrivelse Ant Tot.eks.MVA

65291795BB04A12
65291788BB04A12

Creative Cloud for enterprise All Apps ALL Multiple Platforms Multi European Languages K-12 School Site License (500 License Plus) 500  27,551

65291817BB04A12
65291810BB04A12

Creative Cloud for enterprise All Apps ALL Multiple Platforms Multi European Languages K-12 District License (2500 License Plus) 2500 137,732

Varenummer er for nye lisenser og alternativt varenummer benyttes ved  fornyelse (RNW). Dagens priser er basert på kjøp av minimum 500 eller 2500 stk.

Named User lisensen er for en elev, som kan benytte lisensen flere steder – både på skolen og hjemme.  Løsningen tilsvarer den fulle lisensen som brukes kommersielt, men Behance er redusert så man ikke får publisert informasjon, og lagringsområdet i skyen er redusert fra 100 til 2GB.

Device lisenser: K-12 device lisensen gjelder tom det 13 skoleåret i Norge, og fra elevene er 15 år eller eldre, så det er mulig å begynne allerede på ungdomsskolen.  Enten kjøper man en K-12 lisens for en skole / en klasse – med minimum 25 device lisenser.  Eller man kjøper et antall lisens for ett distrikt – i Norge er dette for en fylkeskommune som eier flere videregående skoler. Hver skole må ha en lisens på 500 eller flere lisenser, om man velger distriktsløsningen.

Varenr. Beskrivelse Ant Tot.eks.MVA

65277286BB02A12
65277280BB02A12

Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms Multi European Languages K-12 School Site Device License (25 License Plus) 25 6,924

65277296BB04A12
65277302BB04A12

Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms Multi European Languages K-12 District Device License (500 License Plus) 500 138,443

Dagens priser er basert på kjøp av minimum 25 eller 500 stk.  (Fra 1. februar 2019 – så har Shared Device overtatt for Device lisensene.)

Device lisensene er for en maskin, som flere elever kan dele på, og har ikke noen av tjenestene i tillegg som Behance, Storage, ++

For alle prisene ovenfor gjelder Adobe sine gjeldende prislister som grunnlag og dagens valutakurs: 11.114 Med forbehold om feil i prislistene. I tillegg påvirkes aktuelle priser av abonnementsperiode/måneder til årsdag, og ordre-volumet totalt sett.  Vi anbefaler dermed å ta kontakt med oss i Kanan for eksakt pris på deres aktuelle Adobe behov, se kontaktopplysninger nedenfor.

Barnehage, Barneskole og ungdomsskole

Kan ikke kjøpe K.12 lisensene, men vil normalt kjøpe Adobes sine eie lisenser via TLP eller CLP programmet til Adobe.  Her er det flere hundre alternativer, vi anbefaler dermed å ta kontakt med oss i Kanan for eksakt pris på deres aktuelle Adobe behov, se kontaktopplysninger nedenfor.

Universitet og høyskoler

Vil normalt kjøpe Adobe CCT som leie lisenser via VIP programmet til Adobe.  Enten i form av Named user lisenser, som gjelder for en bruker, som kan ha det installert på to maskiner samtidig.  Eller en Device lisens – som gjelder en maskin som flere kan dele på-  Aktuelle priser

Varenr. Beskrivelse Ant Tot.eks.MVA

65272475BB01A12
65272482BB01A12

Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms Multi European Languages Education Named license

1 4,668

65297202BB01A12
65297195BB01A12

Creative Cloud for enterprise All Apps ALL Multiple Platforms Multi European Languages Shared Device Education License Lab and Classroom

1 3,668

Prisene ovenfor er basert på kjøp av minimum 1 stk, eller at man ikke har avtale fra før.

For de som har en aktiv “Adobe VIP Level 4″ avtale, eller ved kjøp av 100+ lisenser, så er det disse aktuelle prisene for de samme produktene:

Varenr. Beskrivelse Ant Tot.eks.MVA

65272475BB04A12
65272482BB04A12

Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms Multi European Languages Education Named license

1 2,801

65297202BB04A12
65297195BB04A12

Creative Cloud for enterprise All Apps ALL Multiple Platforms Multi European Languages Shared Device Education License Lab and Classroom

1 2,201

 

For alle prisene ovenfor gjelder Adobe sine gjeldende prislister som grunnlag og dagens valutakurs: 11.114 Med forbehold om feil i prislistene. I tillegg påvirkes aktuelle priser av abonnementsperiode/måneder til årsdag, og ordre-volumet totalt sett. Alle prisene ovenfor er for 12 mnd frem, mens man betaler for en kortere periode om dere har årsdag som er nærmere frem i tid. Vi anbefaler dermed å ta kontakt med oss i Kanan for eksakt pris på deres aktuelle Adobe behov, se kontaktopplysninger nedenfor.