Adobe Acrobat 2019 / Document Cloud

Hva er nytt i Adobe Acrobat DC 2019 versjon?

Støtte for virtuelle miljøer

Nå er det mulig å distribuere Acrobat i virtuelle miljøer med lisenser basert på “Navngitte brukere” – i Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, VMware Horizon og Microsoft App-V.

Aurdalsfjorden – og isen legger seg. Foto: Odd Gunnar Haug

Sammenligning av filer er blitt enklere

Nå kan man raskt og nøyaktig finne forskjellene i to forskjellige PDF-filer med det nye sammenlignings verktøyet – Compare Files.

Kontrollert utrulling / installasjon

Nå slipper man å manuelt be om utrulling av Acrobat oppdateringer, ved hjelp av det nye “Adobe Update Server Setup Tool” og “Remote Update Manager”.

Bruk digitale IDer

Med ny versjon av Acrobat kan man digitalt signere, sertifisere og bekrefte dokumenter på en enklere måte med det oppdaterte sertifikat-verktøyet.

Arbeid med Dropbox, Box og OneDrive

Nå kan du få tilgang til og lagre filer i Dropbox, Box eller Microsoft OneDrive-kontoen mens du arbeider i Acrobat DC.

Lettere skanning til PDF

Med den nye “Scan-to-PDF” arbeidsflyten, er det enkelt å velge de beste skannealternativene og få de beste resultatene.

Support / Acrobat / Document Cloud hjelp

For hjelp med hvordan man administrerer Acrobat / Document Cloud – så er et godt utgangspunkt denne siden:  https://helpx.adobe.com/no/acrobat/user-guide.html

Sammenligning av Acrobat versjonene

Det er 3 hovedversjoner av Acrobat – Acrobat 2017, Acrobat DC for teams, Acrobat DC for enterprise – mer om versjonene og forskjellige funksjoner her.  Her er det flere faner – også en som viser Standard vs Pro.

Via TLP og CLP (Eie lisens) – er Acrobat DC 2017 siste versjon – fases nå ut.
Via VIP og ETLA (Leie) – får man Acrobat DC 2019 versjonen.
Acrobat XI er EOS (End Of Support) fra 15.10.2017

Utfasing av serienummer basert Acrobat har startet høsten 2018.  Ved forrige oppgradering av Acrobat (TLP/CLP), så hang produktene 15 mnd etter VIP versjonene.  Etterslepet øker, og gradvis vil man se en overgang fra eie til leie også på Acrobat, slik man har sett det på Creative Cloud produktene / tidligere Creative Suite.

Er det noe du lurer på i forhold til Document Cloud eller Acrobat DC / Acrobat 2019, pris / tilbud / mer informasjon – så kontakt oss i Kanan, se kontaktopplysninger nedenfor.