Red Hat Enterprise Linux priser

Hovedproduktet til Red Hat er RHEL, eller Red Hat Enterprise Linux, og selskapet har vært basert på dette produktet fra oppstart. En av fordelen til Red Hat er deres lange levetid på RHEL. Standard er dette 10 år, med mulighet til utvidelse i 3 år med ELS (Extended Lifecycle Support), opp mot Linux konkurrenter som gjerne har 5 års levetid på en versjon. Videre er mulighetene for felles administrasjon og oppdatering av store antall servere gjennom verktøyene Satellite og Insights viktige argumenter for RHEL.

Høst ved Aurdalsfjorden – sett fra Kanan. Foto: Odd Gunnar Haug

Alle Red Hat produktene er priset i EURO, og prisene endres dermed fortløpende med nye valutakurser. Det er i dag ca. 250 forskjellige RHEL produkter og priser. Under henviser vi til et utvalg av de vanligste produktene, og prisene på disse.

RHEL produkter og 12 mnd priser

Varenr. Beskrivelse Pris eks. MVA
RH00001 Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium 33,303
RH00002 Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard 20,810
RH00003 Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (Physical or Virtual Nodes) 10,816
RH00004 Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes) 6,652
RH00005 Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level, Self-support 2,904

Tilsvarende produkter, med Smart Management i tillegg (Satellite + Insights):

Varenr. Beskrivelse Pris eks. MVA
RH00006 Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management, Premium 43,428
RH00007 Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management, Standard 30,946
RH00008 Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management, Premium (Physical or Virtual Nodes) 13,753
RH00009 Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management, Standard (Physical or Virtual Nodes) 9,545
RH00010 Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level with Smart Management, Self-support 5,808

Dagens priser er basert på kjøp av 1 stk, Red Hat sine aktuelle prislister og basert på dagens valutakurs: 10.958 Med forbehold om feil i prislistene. I tillegg påvirkes aktuelle priser av abonnementsperioden / evt. coo-terminering og ordre-volumet totalt sett.  Vi anbefaler dermed å ta kontakt med oss i Kanan for eksakt pris på deres aktuelle Red Hat behov – se kontaktopplysninger nedenfor.

Lisenstypene til RHEL

Abonnement for datacenter gjelder for en node/server med 1-2 sockets. Man “stacker” evt. abonnementene ved at man kjøper flere abonnement til en server om denne har flere sockets. Et abonnement gjelder for et ubegrenset antall virtuelle maskiner.

Lisensen for Physical og Virtual Nodes gjelder enten for én fysisk server med 1-2 sockets, eller for to virtuelle maskiner.  Her supplerer man også med flere abonnement for kraftigere løsninger.

Socket er en løsning der man plasserer én CPU i serveren. En server med 1-2 sockets defineres som en server som har støtte for opp til 2 CPU.  Det er antallet sockets som er avgjørende, ikke hvor mange CPU som faktisk er installert.

Supportnivåene

Standard support gjelder for mandag til fredag fra 9-17; om det oppstår et kritisk problem som rapporteres til Red Hat, så tar de tak i dette og jobber med problemet i vår tidssone mellom 9 og 17.  Premium support gjelder 24×7; om det oppstår et kritisk problem så jobbes det med problemet i alle tre tidssoner rundt verden (Europa, USA, Asia). Self-Support gir tilgang til testede og sertifisert pakker av RHEL fra Red Hat, men uten noen supportkanal om problemer skulle oppstå.

Ovenfor vises detaljer knyttet til Red Hat sine support nivåer pr. 01.03.2018 – 31.05.2018

Rabatt ved utvidelse

Ved en vanlig bestilling eller fornyelse av RHEL, så betaler man for 12 mnd. Man kan alternativt betale for 3 år, og vil da oppnå ca 10% rabatt pr år.  I tillegg gir også økt volum bedre priser.

Kontakt oss i Kanan for bestilling eller pris på andre relevante produkter – se kontaktopplysninger nedenfor.