Adobe eSign

Adobe eSign – flere former for digital signatur.

• Kan enkelt løses med personlig løsning i Acrobat
• Pakke løsning med signatur og MS-Office integrasjon – teams transaksjoner
• API for integrasjon med flere andre verktøy – enterprise transaksjoner
• Nå også med støtte for Bank-ID integrasjon

Vil du vite mer om mulighetene ved bruk av Adobe-eSign / Digital signatur / digitalisering av avtale- / kontrakt- / papir-prosesser. 
Så kontakt oss i Kanan – se kontaktopplysninger nedenfor.

Nevlingsdammen i Vassfaret. Foto: Odd Gunnar Haug