Adobe, uten internett tilgang

Nyhet – Adobe FRL lisenser – Feature Restricted Licensing.

Selskaper som har GOV lisenser (offentlige virksomheter) hos Adobe, har i løpet av sommeren 2019 fått en ny lisens mulighet, ved at det nå er blitt mulig å kjøpe VIP-Gov lisenser, av typen FRL. (Feature Restricted Licensing).

FRL er lisenser som man kan benytte uten at man har tilgang til internett, eller bare delvis tilgang til nettet i korte perioder. Denne løsningen har vært etterspurt fra alt fra politi og forsvar, til andre virksomheter som ikke har mulighet til hele tiden å verifisere lisensen via internett. Det kan være forskere som er ute på oppdrag i lange perioder uten kommunikasjon med omverden, eller brukere som av sikkerhetsmessige årsaker eller i forhold til dataene som skal prosesseres, ikke ønsker å være eksponert mot internett. Noen kunder har så strenge regler i sin brannmur at vanlig lisensiering ikke er mulig.

Norges mest kjente stedsnavn – Skrukkefyllhaugen i Vassfaret (Navnet kommer av at fiskevannet var så godt, så her kunne man raskt fylle “skrukka” med fisk.) – fra nabolaget til Kanan. Foto: Odd Gunnar Haug

Fra tidligere har man hatt en tilsvarende mulighet knyttet til full pakke med Creative Cloud desktop apps, men nytt fra 2019 er at man også kan etablere en slik frittstående løsning for Creative Cloud all apps, eller kun enkle applikasjoner, som Acrobat Pro, Acrobat Standard, Photoshop, InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Adobe Premiere Pro, After Effects, Animate / Flash Pro, Audition eller InCopy. Den nye løsningen baseres på Enterprise versjonen av lisensene – og ikke teams. Prisen er tilnærmet den samme for FRL som for tilsvarende “vanlig lisens”.

Er FRL lisenser en mulighet som er interessant for dere, noe dere ønsker å se nærmere på, så ta kontakt og vi har produktark som beskriver denne funksjonaliteten i mer detalj for dere / gir dere et overblikk over hvordan dette fungerer. Vi håper dette er noe som er aktuelt for dere, og at dere ønsker en dialog rundt hvordan vi kan hjelpe dere med å anskaffe aktuelle lisenser til en god pris.