Varsler prisendring hos Adobe jan/feb 2019

Adobe har ikke justert prisene på lang tid, og har kommet med mange nye produkter de siste årene – som XD, Premiere Rush – og en lang rekke med produktoppdateringer av de enkelte Creative Cloud produktene.  

Basert på alle disse nyhetene, så justerer de prisene nå på flere produkter i januar og februar 2019. Prisene endrer seg også i Norske kroner daglig som følge av at valutakursen endrer seg, men nå er det snakk om en justering av kostprisene fra Adobe i EURO, slik at det vil komme en større justering enn det man er vant til.

De fleste kundene vil nok bare ta endringene slik de kommer – noen vil kanskje ønske å vurdere alternative løsninger – noen vil gjerne analysere mulighetene for å styre unna eller redusere effekten av prisendringene.  Og her finnes det mange forskjellige muligheter som evt. må diskuteres med en og en av dere. 

Man har i korte trekk følgende muligheter:

  • Har man en VIP avtale med hovedforfall nå i nær fremtid, så kan man vurdere fornyelse før prisendringen trer i kraft, slik at man fornyer til gammel pris. (Fornyer før 1. februar eller før 11. februar. 2019)
  • Har man nye behov for VIP abonnement, så kan man kjøpe abonnementene før de enkelte endringene trer i kraft. (Husk at prosessering kan ta 2-3 arbeidsdager.) 
  • Har man 10 eller flere VIP lisenser, så man har en VIP SELECT avtale (Corp/Gov – Nivå 2, 3 eller 4) – så vil man kunne foreta en 3-års-commit, og binde opp volumet sitt i 3 år frem (De 2 neste fornyelsene) – og man vil da “låse kostprisene i EURO” – til dagens nivå, og da unngå prisoppgang i denne avtaleperioden.  Selv om behovet går litt ned, kan dette være et godt alternativ – ta kontakt for mer detaljer. 

Forenklet oversikt over endringene

For nye lisenser med VIP for teams, så endres prisene seg fra 12.02.2019. Captivate endrer seg fra 01.02.2019.  (Prisendringene gjelder ikke de med 3-års commit). 
For nye lisenser med VIP for enterprise, så endres prisene seg fra 01.02.2019.
(Prisendringene gjelder ikke de med 3-års commit). 

Enterprise versjon av Captivate blir billigere, mens flere av de andre suitene stiger i pris, og teams stiger mer enn enterprise versjonene (så prisforskjellen vil derfor minke).

Har man behov for 100+ med Acrobat, så kan det være mulighet for spesialpriser, og på denne måten unngå noe av oppgangen.

Adobe kutter ut vanlige “Device” lisenser til EDU (skoler) fra 1/2-2019, og erstatter disse med “Shared Device” lisenser, og hever prisene med 10%. “Shared Device” er en lisens for en maskin, som flere elever kan dele på – men hvor hver bruker i tillegg har tilgang til tjenestene ute i nettet via sin eMail/Adobe-ID.  En lisensform som passer f.eks på en LAB. 

Mens man tidligere kunne ha Device lisenser for enten et enkeltstående Creative Cloud produkt, eller den komplette samlepakken (CCT), så får man kun “Shared Device” lisens for den komplette pakken. Alle som skal ha enkeltapplikasjoner må derfor velge lisens for navngitt bruker. 

Har du en problemstilling du ønsker å diskutere med meg, så fyr løs, og vi finner frem til den beste løsningen for dere.