Adobe eSign

Adobe eSign – flere former for digital signatur.

• Kan enkelt løses med personlig løsning i Acrobat
• Pakke løsning med signatur og MS-Office integrasjon – teams transaksjoner
• API for integrasjon med flere andre verktøy – enterprise transaksjoner
• Nå også med støtte for Bank-ID integrasjon

Vil du vite mer om mulighetene ved bruk av Adobe-eSign / Digital signatur / digitalisering av avtale- / kontrakt- / papir-prosesser. 
Så kontakt oss i Kanan – se kontaktopplysninger nedenfor.

Nevlingsdammen i Vassfaret. Foto: Odd Gunnar Haug

Adobe Black Friday tilbud

Adobe har “Black Friday” kampanje på Creative Cloud som varer ut november måned. (kampanje aktiv i perioden 08/11 til 29/11-2019):

 • Nye Creative Cloud for teams lisenser – for private bedrifter og offentlige virksomheter (IKKE skole.)
 • Rabatt avhenger av hvilket prisnivå man har på avtalen idag – men utgjør effektivt ca 15-25% rabatt.
 • Kampanjen gjelder for ny avtale, eller utvidelse av antallet Creative Cloud lisenser. (altså IKKE ved fornyelse.)
 • Tilbudet gjelder også ved evt. oppgradering fra enkelt applikasjon og til Creative Cloud All Apps i vedlikeholdsperioden (30 dager før årsdag, til 25 dager etter årsdag på VIP-avtalen.)
Varenr.BeskrivelseAntPris.eks.MVA
65270832xxxxA12 Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms EU English Migration Promo Level 1 til 1416,458
65270909xxxxA12 Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms Multi European Languages Migration Promo Level 1 til 1416,658

Black Friday prisene er uavhengig av prisnivå 1-14, men baserer seg på dagens Euro kurs. Prisen ovenfor er for ett års abonnement. Har dere eksisterende VIP-avtale, så betaler dere kun 1/12 av prisene ovenfor for hver måned igjen frem til årsdagen deres.

Det er andre gunstige tilbud for de som har behov for Adobe Acrobat lisenser – ved kjøp av 10 eller flere nye lisenser.

Kontakt oss for tilbud på lisens@kanan.no

Adobe MAX 2019 – KeyNotes – Black Friday tilbud

Adobe har i perioden 2-3 og 4-6 november 2019 avholdt Adobe MAX i Los Angeles. Nedenfor følger en oppsummering av hoved foredragene. Dette er Adobe sitt årlige kundearrangement, som er blitt streamet til kunder over hele verden. Over 15 000 kreative personer var samlet i Los Angeles disse dagene, og over 25 000 fulgte med på åpningen av arrangementet via video.

Sjekk avsnittet nederst, for Black Friday tilbud i november.

Key-Note dag 1

https://max.adobe.com/sessions/max-online/#29621

 • 00:00 Musikk intro
 • 00:02 Velkommen ved Shantanu Narayen, CEO i Adobe. Overblikk.
 • 00:15 Spar tid med CCT. v/ Scott Belsky, Adobe Chief Product Officer. +Viser hvordan hele CCT miljøet er oppdatert. Scott styrer dag 1.
 • 00:28 Desktop + Mobile Nyheter. v/ Terry White. Viser økt hastighet. +Nyheter i Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom.
 • 00:40 Photoshop for iPad – nytt produkt
 • 00:53 Adobe Fresco – tegne med vannfarger eller olje.
 • 01:00 Illustrator på iPad – Snik titt – lanseres i 2020
 • 01:13 XD – Experience Design. Best Practice; Adobes prosj: Spectrum
 • 01:30 Premiere Pro / Adobe Premiere Rush. ved Jason Lewin. Demo av nyheter med filmen Terminator Dark – basert på Adobe produkter.
 • 01:40 Adobe Premiere Rush, nå med støtte for publisering til TikTok
 • 01:41 Content Authenticity – sjekker at bilder ikke er modifisert.
 • 01:44 SubstancePlatform for “levende” 3D objekter.
 • 01:49 Adobe Aero – Platform for 3D / PS objekter og AR / VR.
 • 01:59 Oppsummering. Mer enn 100 vis av oppdateringer på CCT. Acrobat er i tillegg også blitt oppdatert.
 • 02:00 Adobe Sneak Peak 2019 – Nytt Produkt. Adobe Sensei v/ Abhay Parnsnis – Platform med AI støtte. Lanseres kanskje neste år. Platform for; Imaging (PS, Lightroom), Design, Video (Auto Frame), Documents, Immersive(Aero 1.0)
 • 02:09 PSC – Adobe Photoshop Camera – programvare styrt kamera.
 • 02:19 Oppsummering.

Key-Note dag 2

https://max.adobe.com/sessions/max-online/#29632

 • 00:00 Musikk intro
 • 00:02 Dagens programleder er Ann Lewnes, CMO. Inspirasjons dag; med – kreative, filmskapere, fotografer, musikkere, ..
 • 00:06 Chantell Martin – “som tegner på alt” – kreativ. Who Are You.
 • 00:27 David LaChapelle – fotograf
 • 00:48 Billie Eilish + Takashi Murakami, Sang, Video, Animasjon, ..

Siste del er ikke publisert ennå
– Trommis Dave Grohl:
https://max.adobe.com/sessions/max-online/#29637
– Filmskaperen – M.Night Shyamalan

Photoshop nyheter

https://www.youtube.com/watch?v=p1S3tug82mc

v/ Unmesh Dinda fra PiXimperfect – som har flest følgere på sine videoer. Unmesh gir svært grundige gjennomganger.

Adobe Sneak Peek 2019
– Få et innblikk inn i Adobe fremtiden

https://theblog.adobe.com/adobe-max-sneaks-2019/

Her en oppsummering av prosjektene; All In Sneak, Project Sound Seek, Sweet Talk Sneak, Project Pronto, Image Tango, Fantastic Fonts, Go Figure Sneak, Light Right Sneak, Project Awsome Audio, Project Glowstick, Project About Face
– og flere av disse produktene kjøres på plattformen Adobe Sensei.

Sammenstillinger

Intro til Max 2019: https://www.youtube.com/watch?v=RWlPMV7YuSg
Video-samlinger fra 2019: https://max.adobe.com/sessions/max-online/
Fjordåret – Adobe Max 2018: https://www.kanan.no/?p=1005

Påmelding til Adobe Max 2020 17-18 og 19-21/10-2020: https://max.adobe.com/suas

Aktuelle Black Friday tilbud

Se her for oppdatert “Black Friday” kampanje / tilbud på Creative Cloud.

Adobe CC for teams (CCT) vs CC for enterprise (CCE)

Adobe Creative Cloud for teams (CCT) vs
Adobe Creative Cloud for enterprise (CCE).

Adobe skiftet fra tradisjonelle eie lisenser av Creative Suite til Creative Cloud for teams i 2012/2013. Siden er det kommet til en rekke ekstra produkter og i 2016 begynte Adobe å tilby to varianter av Creative Cloud – teams og enterprise lisenser – begge via de samme VIP-avtalene.

Bjørke i Vassfaret. Hjemmefrontens “Base Elg” under andre verdenskrig.
Foto: Odd Gunnar Haug

Hva er forskjellen i funksjonalitet?

 • SSO – Enterprise versjonen (CCE) har støtte for SSO (Single Sign On), gjennom Federated-ID, mens teams versjonen baseres kun på en privat Adobe-ID. Aktuelle ID´r: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/identity.html
 • Flere administrasjonsmuligheter – ved at man kan gi forskjellige administratorer ulike rettigheter.
 • Økt sikkerhet – om noen slutter eller blir sagt opp, så gir SSO tilgangen i CCE økt sikkerhet for bedriften, ved at den ansatte kan fratas tilgangen til data i skyen. Med teams lisens, så vil den ansatte kunne fortsette å bruke gammel Adobe-ID, så lenge bruker ikke må endre sitt passord. (Forutsatt at Adobe-ID er koblet mot dedriftens eMail-domene, og at man ikke bruker privat eMail.)

Hva er prisforskjellen?

Enterprise versjonen (CCE) koster litt forenklet sagt, ca 25% mer enn Teams versjonen (CCT), men forskjellen kan variere noe i forhold til lite eller høyt lisens-volum. Forskjellen er også mindre i det man passerer 100 lisenser, da man får ekstra rabatter på Enterprise lisensene men ikke på teams, og i noen sammenhenger kan få Enterprise til samme pris som Teams. Forskjellen kan reduseres ved å inngå 3 års commit, og andre taktiske valg. Kontakt oss for relevante priser i forhold til deres lisensbehov!

Adobe, uten internett tilgang

Nyhet – Adobe FRL lisenser – Feature Restricted Licensing.

Selskaper som har GOV lisenser (offentlige virksomheter) hos Adobe, har i løpet av sommeren 2019 fått en ny lisens mulighet, ved at det nå er blitt mulig å kjøpe VIP-Gov lisenser, av typen FRL. (Feature Restricted Licensing).

FRL er lisenser som man kan benytte uten at man har tilgang til internett, eller bare delvis tilgang til nettet i korte perioder. Denne løsningen har vært etterspurt fra alt fra politi og forsvar, til andre virksomheter som ikke har mulighet til hele tiden å verifisere lisensen via internett. Det kan være forskere som er ute på oppdrag i lange perioder uten kommunikasjon med omverden, eller brukere som av sikkerhetsmessige årsaker eller i forhold til dataene som skal prosesseres, ikke ønsker å være eksponert mot internett. Noen kunder har så strenge regler i sin brannmur at vanlig lisensiering ikke er mulig.

Norges mest kjente stedsnavn – Skrukkefyllhaugen i Vassfaret (Navnet kommer av at fiskevannet var så godt, så her kunne man raskt fylle “skrukka” med fisk.) – fra nabolaget til Kanan. Foto: Odd Gunnar Haug

Fra tidligere har man hatt en tilsvarende mulighet knyttet til full pakke med Creative Cloud desktop apps, men nytt fra 2019 er at man også kan etablere en slik frittstående løsning for Creative Cloud all apps, eller kun enkle applikasjoner, som Acrobat Pro, Acrobat Standard, Photoshop, InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Adobe Premiere Pro, After Effects, Animate / Flash Pro, Audition eller InCopy. Den nye løsningen baseres på Enterprise versjonen av lisensene – og ikke teams. Prisen er tilnærmet den samme for FRL som for tilsvarende “vanlig lisens”.

Er FRL lisenser en mulighet som er interessant for dere, noe dere ønsker å se nærmere på, så ta kontakt og vi har produktark som beskriver denne funksjonaliteten i mer detalj for dere / gir dere et overblikk over hvordan dette fungerer. Vi håper dette er noe som er aktuelt for dere, og at dere ønsker en dialog rundt hvordan vi kan hjelpe dere med å anskaffe aktuelle lisenser til en god pris.

Adobe VIP avtale; Prisnivåer, Rabatt, Periodisering

Adobe VIP avtale er noe man inngår som et “evigvarende” avtaleverk / rammeverk, som så gjør det mulig å leie Adobe produktene (abonnementer) – som Creative Cloud, Acrobat, Photoshop, InDesign, XD, Rush osv. for ett år av gangen. 

Avvikende første periode
Når man inngår en ny avtale, så er den første perioden normalt 12 måneder, men kan avvike og være mellom 12 og 36/48 måneder. Dette gir mulighet for å sette årsdag på avtalen på en bestemt tid av året – f.eks ved skolestart, etter en prosjektperiode, før budsjettstart, i forbindelse med nytt år – eller andre tidspunkt som passer den enkelte virksomhet bra.  Etter denne første avvikende perioden, så fornyer man lisenser for 12 mnd av gangen, slik at årsdag/fornyelsestidspunkt fremover er på samme tid av året hvert år.  

Fornyelsesperioden er fra 30 dager før årsdag, til 30 dager etter årsdag.  (Man bør fornye minst 4-5 dager før fornyelsesvinduet lukker, for å unngå avbrudd i abonnementet, og oppdatering av lokale servere og installasjoner.)  Primær-administrator for avtalen, varsles ca 1,5 mnd før årsdag, om at avtalen er i ferd med å løpe ut.  Normalt fornyer man lisensene i måneden før årsdag.  Idet man passerer årsdag, og fortsatt ikke har fornyet alle abonnementene, så begynner Adobe å varsle sluttbrukerne om at abonnementene er i ferd med å løpe ut / slutte å fungere, så da blir det gjerne litt ekstra mas om fornyelse fra alle kanter.  Abonnementene slutter å fungere 1 mnd etter årsdag.  Uansett om man fornyer tidlig eller sent, så fornyes det frem til neste årsdag, og man betaler for 12 mnd.

Prisnivåer/Rabatter
Det er flere prisnivåer på VIP-avtalene.  De vanlige prisnivåene er

 • Nivå 1 – for 1-9 abonnement
 • Nivå 2 – for 10-49 abonnement
 • Nivå 3 – for 50-99 abonnement
 • Nivå 4 – for 100+

Mellom hvert nivå er det normalt ca 5% rabatt – men rabattene varierer noe avhengig av om det er “Teams” eller “Enterprise” abonnement. (Enterprise  støtter bl.a. SSO, og økt sikkerhet).  For å oppnå de forskjellige pris-/rabattnivåene, så kan man enten gjøre et innkjøp stort nok til å kvalifisere direkte til nivået.  Alternativt, så teller Adobe opp antall abonnement på avtalen 1 mnd før årsdagen, og dette bestemmer prisnivået på fornyelsen og for avtalen frem til neste årsdag.  (Noen aktuelle priser.)

Utsikt fra festningen (Bjørnehi) og ned til Kanan og Melodden. Foto: Odd Gunnar Haug

3 års commit, og ekstra rabatt
Dette punktet gjelder for private bedrifter (Corp) og offentlige virksomheter (Gov), men ikke for skole (EDU).  Ved uttak av 10 eller flere lisenser, eller etter årsdag hvor man har tatt ut minst 10 abonnement, så oppgraderes man til Nivå 2, og da får man også mulighet til å i tillegg inngå en 3 års commit (3YC) – dvs. bekrefte ovenfor Adobe at man minst vil videreføre det aktuelle total-volumet på avtalen i 3 år fremover, og dette gjør at man løftes til prisnivå 12-14, som gir ytterligere ca 10-12% rabatt for enterprise lisensene, eller ca 5-7% rabatt for teams lisensene.

 • Nivå 12 – for 10-49 abonnement med 3YC
 • Nivå 13 – for 50-99 abonnement med 3YC 
 • Nivå 14 – for 100+ 

Man kan inngå 3 års commit når man vil i løpet av avtaleperioden, etter at man har kommet til prisnivå 2.  Gjør man det fra avtalestart, så gjelder Commiten/rabattnivået for de neste 2 fornyelsene, og ut det tredje året (Frem til 1 mnd før årsdag).  Velger man å inngå 3YC senere i løpet av året, så gjelder det fortsatt for de neste 2 fornyelsen, og ut det tredje året – slik at da vil den totale commit perioden kunne kuttes ned mot 2 år – om man venter med commit til like før fornyelsesperioden starter.  3YC volumet settes ut fra det totale antall abonnement som er tegnet på avtalen i det man bekrefter commiten.  (Altså ikke antall aktive abonnement, men antallet kjøpte abonnement.  Gjør man det i år 2, så er det antallet fornyet etter år 1 + antallet kjøpt til i år 2, frem til man bekrefter 3YC.)  Etter 3YC perioden, så kan man fornye dette for nye 3 år, og da settes nytt “commit-volum” ut fra antallet lisenser på avtalen det siste/tredje året. 

Konsern med flere avtaler
Har man en virksomhet med flere datterselskaper med egne VIP-avtaler, så er det mulig å koble avtalene sammen, og oppnå felles rabatt ut fra det totale volumet.  Dette er hensiktsmessig der man styrer innkjøpene lokalt, og det er flere forskjellige selskaper involvert. 

Større volum / mer rabatt
Det finnes også prisnivåer for volumer utover 100 med 3YC. (Corp, Gov og Edu)  Ta kontakt om dette er en aktuell problemstilling, for å få aktuelle spesialpriser for deres virksomhet. 

Varsler prisendring hos Adobe jan/feb 2019

Adobe har ikke justert prisene på lang tid, og har kommet med mange nye produkter de siste årene – som XD, Premiere Rush – og en lang rekke med produktoppdateringer av de enkelte Creative Cloud produktene.  

Basert på alle disse nyhetene, så justerer de prisene nå på flere produkter i januar og februar 2019. Prisene endrer seg også i Norske kroner daglig som følge av at valutakursen endrer seg, men nå er det snakk om en justering av kostprisene fra Adobe i EURO, slik at det vil komme en større justering enn det man er vant til.

De fleste kundene vil nok bare ta endringene slik de kommer – noen vil kanskje ønske å vurdere alternative løsninger – noen vil gjerne analysere mulighetene for å styre unna eller redusere effekten av prisendringene.  Og her finnes det mange forskjellige muligheter som evt. må diskuteres med en og en av dere. 

Man har i korte trekk følgende muligheter:

 • Har man en VIP avtale med hovedforfall nå i nær fremtid, så kan man vurdere fornyelse før prisendringen trer i kraft, slik at man fornyer til gammel pris. (Fornyer før 1. februar eller før 11. februar. 2019)
 • Har man nye behov for VIP abonnement, så kan man kjøpe abonnementene før de enkelte endringene trer i kraft. (Husk at prosessering kan ta 2-3 arbeidsdager.) 
 • Har man 10 eller flere VIP lisenser, så man har en VIP SELECT avtale (Corp/Gov – Nivå 2, 3 eller 4) – så vil man kunne foreta en 3-års-commit, og binde opp volumet sitt i 3 år frem (De 2 neste fornyelsene) – og man vil da “låse kostprisene i EURO” – til dagens nivå, og da unngå prisoppgang i denne avtaleperioden.  Selv om behovet går litt ned, kan dette være et godt alternativ – ta kontakt for mer detaljer. 

Forenklet oversikt over endringene

For nye lisenser med VIP for teams, så endres prisene seg fra 12.02.2019. Captivate endrer seg fra 01.02.2019.  (Prisendringene gjelder ikke de med 3-års commit). 
For nye lisenser med VIP for enterprise, så endres prisene seg fra 01.02.2019.
(Prisendringene gjelder ikke de med 3-års commit). 

Enterprise versjon av Captivate blir billigere, mens flere av de andre suitene stiger i pris, og teams stiger mer enn enterprise versjonene (så prisforskjellen vil derfor minke).

Har man behov for 100+ med Acrobat, så kan det være mulighet for spesialpriser, og på denne måten unngå noe av oppgangen.

Adobe kutter ut vanlige “Device” lisenser til EDU (skoler) fra 1/2-2019, og erstatter disse med “Shared Device” lisenser, og hever prisene med 10%. “Shared Device” er en lisens for en maskin, som flere elever kan dele på – men hvor hver bruker i tillegg har tilgang til tjenestene ute i nettet via sin eMail/Adobe-ID.  En lisensform som passer f.eks på en LAB. 

Mens man tidligere kunne ha Device lisenser for enten et enkeltstående Creative Cloud produkt, eller den komplette samlepakken (CCT), så får man kun “Shared Device” lisens for den komplette pakken. Alle som skal ha enkeltapplikasjoner må derfor velge lisens for navngitt bruker. 

Har du en problemstilling du ønsker å diskutere med meg, så fyr løs, og vi finner frem til den beste løsningen for dere.

Adobe MAX 2018 – keynotes + sneak peek

Adobe MAX 2018 – seminar for kreative Adobe kunder – foregår i Los Angeles, USA hver høst.  I år var Adobe MAX fra 15-17/10-2018 – neste år blir det i starten av november.

Her er link til en 2,5 times video fra åpningen – med korte introduksjoner til nyhetene fra Adobe. Nedenfor ser du punktvis listet hva som tas opp av temaer – og når, så du kan spole deg frem til det som er relevant / der du trenger en liten oppdatering.

Adobe Max 2018
Keynotes – Dag 1:

Behance: https://www.behance.net/live/videos/1593  eller alternativt via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=i8KhDC_uEP8

 • 0:00  Introduksjon ved Adobe Sjefen – Shantanu Narayen
 • 0:16  Produktsjef – Scott Belsky
 • 0:25  Photoshop Nyheter – Bilder
 • 0:30  Adobe Dimension CC – 3D innhold / 3D effekter i bilder
 • 0:33  InDesign Nyheter – Trykksaker
 • 0:35  Illustrator Nyheter – Vektorisert grafikk
 • 0:39  Fonter – antallet øker – nå >15.000 fonter – tilgjengelig for alle med CCT
 • 0:40  Adobe Stock Nyheter
 • 0:41  Adobe XD – Prototyping – (Mener XD snart vil være like viktig som PS)
 • 0:56  NextGen XD + Amazon Echo – Prater til maskinen, og maskinen svarer..
 • 1:00  Photoshop på iPad – kommer i 2019 (Fullverdig versjon)
 • 1:09  Adobe + Apple – og iPad Pro informasjon
 • 1:15  Tegning
 • 1:17  Prosjekt Gemini iPad – 1600 Brushes.  (Eric Snowden og Kyle Webster)
 • 1:22  Fokus på brushes/koster.
 • 1:30  Vektorisering – Gemini – iPad, Win, Mac, iOS, ..
 • 1:30  Lightroom CC – Bilde på iPad / https://lightroom.adobe.com   Utvalg med de beste bildene.  Mulighet for å lage web-sider rett fra Lightroom.
 • 1:39  Spiderman Movie
 • 1:45  Video verktøyene – Premiere Pro, After Effects, Audition, Jason Levine.
 • 1:50  Ny After Effects effekter – Content aware fill – nå også i video !!
 • 1:54  Adobe Premiere Rush 1.0 – Nytt video produkt.   iPad, Mobil, Mac, Win,..  Alt 40.000 brukere, mulig å laste ned nå! Multi Device Video.  Gratis alternativ.
 • 2:12  Oppsummering, automatisering,.. Spark, Acrobat (Review og Feedback)
 • 2:15  Prosjekt Aero – PS, Dimension, .. PC, .. Drag & Drop.  Publisering av Aero – over alt.  Lightning, Text, Motion, .. +HW tilbydere. (Apple, Pixar, ..)  Adidas.
 • 2:36  Oppsummering.

Keynotes – Dag 2.

Inspirasjon fra andre kreative brukere av Creative Cloud – dag to er med input fra kunder og eksterne ressurser.

Behance: https://www.behance.net/live/videos/1595      eller via Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XPVrATNEyRQ

 • 0:08  Tegnefigur skaper / forfatter – Nicola Scott – Wonder Women med mer
 • 0:30  Fotograf – Albert Watson – bilder av kjente personer + Rolling Stones ++
 • 0:53  Dagens generasjon: Musikker, Komiker, Teater, Broadway, TV, YouTube: Questlove + Lilly Singh + Jason Levin.  ROOTS.  Grammy winner.
  1:15  De unge – som går stipend fra Adobe
  1:19  Filmskaper – Ron Howard – A Beautiful Mind – Vunnet Emmy, Oscar, Golden Globe…

2018 Adobe Max – Sneak Peeks

Dette er en oppdatering fra Adobe Labs – som viser produkter/løsninger som de jobber med, og som kanskje vil bli til nye produkter.
https://www.youtube.com/watch?v=xYUbyR2qalg&t=6s

 • 0:00  Komikeren Tiffany Haddish (Girl Strip) er vert med Paul Trani fra Adobe
 • 0:13  CHARACTERIZER – kan lage en karikatur på en selv basert på mix av video av en selv, med bilde av en annen.
 • 0:17  BRUSH BOUNTY – Fabian Rasheed – Bruker “brushes” til å få til effekter som f.eks. regn i en tegneserie.  (Regn, hår, nattehimmel, vann, bobler, osv.)
 • 0:25  Prosjekt SMOOTH OPERATOR – Video som fokuserer på et objekt, ved endring av layout fra liggende til stående filmformat – og følger objektet. (Relevant for Instagram)
 • 0:31  FANTASTIC FOLD – Amanda Ghassaei – Illustrator.  Smart splitt av bilde på f.eks. en eske eller mer kompliserte ting, og riktig fordeling av bildet i forhold til trykk.  Eksport videre til til 3D Dimension for 3D rendering.
 • 0:38  Prosjekt WALT2 – Danny – Virtuell video – 3D – Film
 • 0:43  FONT PHORIA – Praveen Kumar – Tekst effekter, fonter, logoer.. og hvordan man skaper/kopierer en font.
 • 0:50  Prosjekt FAST MASK – Young – Plukker ut bevegelige objekter i en video, slik at man kan endre bakgrunn.
 • 0:56  Prosjekt MODEL MORPH – Giorgio Gori – 3D modellering.
 • 1:02  MORNING STILL – Gjør om et vanlig foto, til et bilde med bevegelse.  (Ser ut som om man beveger seg – og kan oppdatere et helt bildearkiv.)
 • 1:08  Prosjekt KAZOO – Zeyu Jin – Konverterer fra vanlig stemme eller instrumenter – til andre stemmer eller instrumenter.  Synger – og spiller det av som ett instrument.
 • 1:16  Prosjekt GOOD BONES – Veni – Illiustrator og verktøy for å få tegnefigurer til å bevege seg – basert på “Anchor points” – sparer mye tid !!

For oversikt over mer detaljerte gjennomganger fra Max:

Behance:  https://www.behance.net/live/replays   eller via YouTube:  https://www.youtube.com/results?search_query=adobe+max+2018
MAX Oppsummering: https://max.adobe.com/sessions/max-online/

Adobe MAX 2019 påmelding.

Adobe MAX 2018 er historie.  Nå kan man melde seg på for å få tidligrabatt til Adobe MAX 2019 i Los Angeles – 4-6. november 2019: https://adobe.ly/2Ewb8lF

Adobe Technical Suite

Adobe Technical Communication Suite, er en samlepakke (Forkortes gjerne TechnicalSuite / TS – eller TechnicalCommunicationSuite / TCS) for alle som jobber med dokumentasjon i ordets videste forstand.  Dette er verktøykassen om man skal levere avanserte og engasjerende opplevelser på ulike plattformer. Her er det enkelt å lage XML/DITA basert innhold, eller lage responsive eLærings moduler, og interaktive presentasjoner. Man kan samarbeide i sanntid basert på tilbakemeldinger som samles inn med Acrobat/PDF, og hjelpefiler kan personifiseres, og de vil inneholde de beste søke mulighetene “i klassen”. YouTube videoer om løsningene.

Fra 22.08.2018, så oppgraderes Adobe TechnicalSuite med nye versjoner, og hele løsningen blir en del av VIP programmet til Adobe. (Dvs. leieavtalen som fra tidligere har inneholdt Adobe Creative Cloud og Adobe Document Cloud, utvides med dette med en ny versjon av hele Technical Suite pakken – og alle enkelt produktene i tillegg.)  TCS_Family_Brochure_EN  Pakken består av:

Samlepakken består av følgende produkter;

 • Adobe FrameMaker 2019: er verktøyet for enkelt å lage og publisere tunge tekniske dokumentasjoner på tvers av plattformer som mobil, web, desktop og print. Her kan man jobbe enkelt med ustrukturert og strukturert innhold i samme dokument. Effektiviteten øker ved avansert bruk av XML/DITA. Og man lager innehold som Responsive HTML5, Mobile Apps, PDF, EPOB med mer. Dette er verktøyet som tradisjonelt er blitt brukt der Word og enklere verktøy kommer til kort.
  Adobe_FrameMaker_Product_Brochure
  https://www.adobe.com/framemaker
  Fra lanseringen: https://framemaker-2019-release.meetus.adobeevents.com/
 • RoboHelp Office 2019: er verktøyet for å levere personifiserte opplevelse på ulike enheter. Adobe RoboHelp lar deg enkelt lage og formidle policy og kunnskapsbasert innhold på ulike enheter. Publisert neste generasjon Responsive HTML5 og lever intuitiv navigasjon eller den beste søke motoren. Dynamisk filtrert innhold for personifisert hjelp, eller lag mobile applikasjoner som er sentrert rundt innholdet.
  Adobe_RoboHelp_Product_Brochure
  https://www.adobe.com/robohelp
  Fra lanseringen: https://robohelp-2019-release.meetus.adobeevents.com/
 • Captivate 2019: er løsningen for å lage smarte eLærings løsninger – basert på en smart eLærings plattform, som er etablert for å skape fullstendig responsive eLærings innhold ved hjelp av “Fluid Boxes”. Her forvandles løsninger som ikke er beregnet på mobile enheter til responsive mLearnings applikasjoner. Verktøyet leverer fantastisk løsninger for opplæring, og inneholder 75.000+ eLærings moduler som gratis kan benyttes. Captivate er fra 2018 utvidet til også å ha støtte for Virtual Reality.
  https://www.adobe.com/captivate
 • Acrobat Pro DC: er verktøyet for å lage og dele forretnings dokumenter som fremstår som både flotte og profesjonelle. Verktøyet som kan lage .PDF-filer fra alle mulige kilder, og slå disse dokumentene sammen til en samlet .PDF-fil uavhengig av hvor informasjonen kommer fra. Her kan man lage smarte dokumentprosesser eller automatisert arbeidsflyt, og man kan kryptere og sikre dokumentene – enten de lagres lokalt eller ute i skyen.
  https://www.adobe.com/acrobat
 • Adobe Presenter 11.1: er verktøyet for å transformere en PowerPoint presentasjon til interaktiv eLæring med flotte effekter og quizer underveis. Verktøyet støtter HTML5 publisering slik at kursene kan kjøres både på desktops og tablets. Her kan man spore prosessene til de enkelte elevene ved hjelp av integrasjon mot de ledende LMS-verktøyene.
  https://www.adobe.com/presenter

Her er link til Blogg innlegg / Kunde historie med video, som viser hvordan teknologiselskapet Palo Alto Networks har benyttet Technical Communication Suite og aktuelle produkter:  https://blogs.adobe.com/techcomm/2018/08/adobe-customer-story-palo-alto-networks.html

Vassfarplassen ved nevlingen. Foto: Odd Gunnar Haug

Link til flere aktuelle videoer om produktene ovenfor:

Alle produktene i TechnicalSuite finnes i enten Teams versjon – eller Enterprise versjon – der Enterprise versjonen har ekstra sikkerhet og utvidet administrasjonsmulighet – tilsvarende som for Enterprise versjonene av Creative Cloud og Document Cloud.

Fordelene

Fordelene med å velge TechnicalSuite som en VIP lisens, vil være at oppdateringen av produktene nå vil gå via internett på samme måte som for Creative Cloud og Document Cloud, og dermed vil videreutviklingen av disse produktene også gradvis flytte seg over mot VIP programmet til Adobe, som med dette inneholder de aller fleste produktene som man tidligere kjøpte som eie lisenser i enten CLP eller TLP programmet. Adobe har allerede planlagt en rekke oppdateringer av produktene fremover – som alle med VIP abonnement automatisk vil få tilgang til.  De serienummer baserte produktene/eie lisensene fases nå gradvis ut.
I tillegg er det en fordel å få samlet alle produktene på VIP-programmet, for man får mer rabatt jo flere lisenser man har på en avtale.  Man sparer nesten 60% rabatt på å kjøpe samlepakken, fremfor å kjøpe de enkelte produktene løse.  Og på VIP programmet, så oppnår private bedrifter og offentlige virksomheter ytterligere opp til 25% rabatt gjennom volumrabatter om man samler lisenser på en avtale, mens skoler kan oppnå opp mot 40% rabatt knyttet til volum – sammenlignet med kjøp direkte fra Adobe sine web-sider.  Rabattene starter fra 10 lisenser og oppover – og alle produkter man har via samme VIP-avtale, bidrar til volumet og aktuelle rabatter. Ta kontakt med oss for mer detaljer om aktuelle priser til din virksomhet, og knyttet til deres aktuelle behov. 

Adobe Connect

Adobe Connect med lokal support

Adobe Connect er en velutviklet web-konferanseplattform for nettmøter, eLæring, og webinarer. Løsningen benyttes også til virksomhetskritiske web-konferanseløsninger ende-til-ende enten på bedriftens egne servere eller driftet eksternt.  Store organisasjoner som det amerikanske forsvaret forbedrer sin produktivitet ved hjelp av Connect, og løsningen er basert på end-til-ende kryptering av trafikken. Vi tilbyr løsningen med nordiske supportressurser som hjelper dere i gang, og som også kan bistå møteleder om dere har utfordringer med gjennomføringen av et møte.

Løsningen benyttes også mye til digitale møter på tvers av landegrenser. Samt at verktøyet ofte er basis i flere produsenters sertifiserings- eller opplæringsprogrammer for partnere og kunder. I Norge er det særlig ved høyskoler og universitet at Adobe Connect har stor utbredelse, og dette skyldes bl.a. gode løsninger for kommunikasjon med elever fordelt rundt hele verden, hvor avstandene er store og linjekvalitet og forsinkelse kan variere mye. Men også hos bedrifter som har opplæring/informasjonsutveksling med mange mottakere (typisk hos teknologibedrifter), eller hos bedrifter som gjennomfører investormøter så er Adobe Connect en foretrukket platform.

Adobe Connect er noe mer enn mange av de andre videoløsningene som tilbys. (Skype for business, Meetings, Facetime, Cisco video løsninger osv.) Mens andre løsninger ofte er en en-til-en i forhold til personer eller verktøy man har tilgang til, eller fokuserer kun på deling av lyd og bilde, så vil man med Adobe Connect inviteres inn i ett felles møterom, der man har tilgang til alle de relevante verktøyene sine for dette aktuelle møtet. Man kan ha en powerpoint presentasjon man skal gå igjennom, og samtidig ha tilgang til andre relevante dokumenter som f.eks en Acrobat .PDF , en årsrapport, eller flere slike dokumenter med relevant informasjon som deltakerne kan laste ned om de har behov for disse, samtidig som møtet og presentasjonen gjennomføres. Det er en møteleder/presentatør – som har styring på skjermen, men han kan om ønskelig dele denne tilgangen med andre deltakere i møtet, slik at andre kan ta over hovedrollen i en periode. Man kan både se presentasjonen og deltakere samtidig. Man kan ha en Chat mellom deltakerne og den som presenterer, chat 1:1 eller internt i en liten gruppe, eller chat med alle deltakere i møtet. Slik at på samme måte som i et fysisk møte, så vil det kunne være parallell dialog i forskjellige kanaler – via det samme rommet. Man kan også dele opp et større møte, i mindre gruppemøter. 

Adobe Connect baserer seg på HTML5, som gjør at man vil slippe å laste ned programvare for å delta i møtet. Møteeier sender ut en personlig invitasjon til møtet, og deltakerne kobler seg på via denne personlige linken, og logger seg enkelt inn i det aktuelle møtet. Deltaker styrer selv, om man vil dele mikrofon og kamera – og den som leder møtet har mulighet for å mute alle andre, om det er behov for dette. Et supert verktøy for dagens digitale møter og spesielt der det er snakk om mange deltakere.

Det er også løsning for å ta opp møter, lagre møter slik at andre kan spille av møtene etter behov – og det finnes modul for påmelding til møter (F.eks. om man kjører kurs/webinarer). Så Adobe Connect er et kraftfullt verktøy som brukes i mange forskjellige sammenhenger. Mye brukt innenfor høyere utdanning og opplæring. Man kan bruke det til eksamen, med sensorer på forskjellige plasser, og en og en elev som tas inn til eksamen, får en oppgave, går igjennom løsningen, og sensorene diskuterer karakter, som eleven deretter får vite. Skatt bruker løsningen i forhold til opplæring, og i dialogen med skattebetalerne/selvangivelsen. Løsningen brukes i forhold til helse, og dialog mellom lege og pasienter. Og bank/finans næringen bruker løsningen i forhold til kurs/opplæring eller i dialog rundt lån og annen rådgivning. IT selskapene bruker løsningen i forhold til kurs/sertifiseringer og oppdatering av selgere/partner-apparatet internasjonalt. Bare for å nevne noen eksempler på bruk. 

Demo av ny Adobe Connect versjon – HTML5 basert: http://blogs.adobe.com/adobeconnect/2018/06/the-future-is-nearly-here.html

Vil dere vite mer, eller ønsker pris / tilbud på Adobe Connect, så kontakt norsk forhandler Kanan  – se kontaktopplysninger nedenfor.

Klar for Connection – på fisketur i Kanan. Foto: Odd Gunnar Haug

Aktuell pris for Adobe Connect 9 

Small EDU Webinar pack: 11.200,-  eks. MVA  
+2 800,- pr Host lisens med opptil 100 deltagere – pr.«Host/moderator»*
* Tillegg på minimum 5 hoster mellom årsdagene/fornyelsene.

Small BIZ Webinar pack: 14.500,-  eks. MVA 
+5 600,- for ekstra lisens med opptil 100 deltagere – pr.«Host/moderator»*
* Tillegg på minimum 5 hoster mellom årsdagene/fornyelsene.

Begge pakker inkluderer:
– 1 års full hosting fee
– 1 host         (Teacher host license)
– Unlimited meeting traffic
– 5 GB storage
– Login with your logo
– Up to 100 participants in a meeting
– Camera and VoIP
– Import user data from Excel file
– Free log-in or log-in with username and password
– Unlimited meeting Recordings
– Screen Sharing
– PowerPoint upload (with whiteboard overlay)
– Flash video / animations upload (option for whiteboard overlay)
– Survey Tool
– Whiteboard
– Chat function
– File-share
– Include Adobe Basic phone Support and Maintenance 24-7
– Include Support from ZaqSolutions in business hours
– Hosted by Adobe Systems Inc. with world-wide access.

Test versjon av Adobe Connect. 

I forbindelse med Covid-19, så tilbyr Adobe nå en 3 måneders trial med Adobe Connect med opp til 25 deltakere.

>> “In order to lend support, Adobe Connect announces Free 90-day Access until 1st July. Individuals and business who aren’t customers can now use Adobe Connect rooms with up-to 25 participants for free for up to 90 days if they sign-up for a trial license between now and 1st July.”

Opplæring

I tillegg kan det kjøpes et ½ dags kurs: 6.300,- + transportkostnad.  (Gjennomgang av Admin modul, + Bruk av Adobe Connect.)
Både Admin kurs og bruker kurs kan også kjøres on-line  (1-til-1)

Alle priser er eks. MVA.