Adobe VIP avtale; Prisnivåer, Rabatt, Periodisering

Adobe VIP avtale er noe man inngår som et “evigvarende” avtaleverk / rammeverk, som så gjør det mulig å leie Adobe produktene (abonnementer) – som Creative Cloud, Acrobat, Photoshop, InDesign, XD, Rush osv. for ett år av gangen. 

Avvikende første periode
Når man inngår en ny avtale, så er den første perioden normalt 12 måneder, men kan avvike og være mellom 12 og 36/48 måneder. Dette gir mulighet for å sette årsdag på avtalen på en bestemt tid av året – f.eks ved skolestart, etter en prosjektperiode, før budsjettstart, i forbindelse med nytt år – eller andre tidspunkt som passer den enkelte virksomhet bra.  Etter denne første avvikende perioden, så fornyer man lisenser for 12 mnd av gangen, slik at årsdag/fornyelsestidspunkt fremover er på samme tid av året hvert år.  

Fornyelsesperioden er fra 30 dager før årsdag, til 30 dager etter årsdag.  (Man bør fornye minst 4-5 dager før fornyelsesvinduet lukker, for å unngå avbrudd i abonnementet, og oppdatering av lokale servere og installasjoner.)  Primær-administrator for avtalen, varsles ca 1,5 mnd før årsdag, om at avtalen er i ferd med å løpe ut.  Normalt fornyer man lisensene i måneden før årsdag.  Idet man passerer årsdag, og fortsatt ikke har fornyet alle abonnementene, så begynner Adobe å varsle sluttbrukerne om at abonnementene er i ferd med å løpe ut / slutte å fungere, så da blir det gjerne litt ekstra mas om fornyelse fra alle kanter.  Abonnementene slutter å fungere 1 mnd etter årsdag.  Uansett om man fornyer tidlig eller sent, så fornyes det frem til neste årsdag, og man betaler for 12 mnd.

Prisnivåer/Rabatter
Det er flere prisnivåer på VIP-avtalene.  De vanlige prisnivåene er

 • Nivå 1 – for 1-9 abonnement
 • Nivå 2 – for 10-49 abonnement
 • Nivå 3 – for 50-99 abonnement
 • Nivå 4 – for 100+

Mellom hvert nivå er det normalt ca 5% rabatt – men rabattene varierer noe avhengig av om det er “Teams” eller “Enterprise” abonnement. (Enterprise  støtter bl.a. SSO, og økt sikkerhet).  For å oppnå de forskjellige pris-/rabattnivåene, så kan man enten gjøre et innkjøp stort nok til å kvalifisere direkte til nivået.  Alternativt, så teller Adobe opp antall abonnement på avtalen 1 mnd før årsdagen, og dette bestemmer prisnivået på fornyelsen og for avtalen frem til neste årsdag.  

Utsikt fra festningen (Bjørnehi) og ned til Kanan og Melodden. Foto: Odd Gunnar Haug

3 års commit, og ekstra rabatt
Dette punktet gjelder for private bedrifter (Corp) og offentlige virksomheter (Gov), men ikke for skole (EDU).  Ved uttak av 10 eller flere lisenser, eller etter årsdag hvor man har tatt ut minst 10 abonnement, så oppgraderes man til Nivå 2, og da får man også mulighet til å i tillegg inngå en 3 års commit (3YC) – dvs. bekrefte ovenfor Adobe at man minst vil videreføre det aktuelle total-volumet på avtalen i 3 år fremover, og dette gjør at man løftes til prisnivå 12-14, som gir ytterligere ca 10-12% rabatt for enterprise lisensene, eller ca 5-7% rabatt for teams lisensene.

 • Nivå 12 – for 10-49 abonnement med 3YC
 • Nivå 13 – for 50-99 abonnement med 3YC 
 • Nivå 14 – for 100+ 

Man kan inngå 3 års commit når man vil i løpet av avtaleperioden, etter at man har kommet til prisnivå 2.  Gjør man det fra avtalestart, så gjelder Commiten/rabattnivået for de neste 2 fornyelsene, og ut det tredje året (Frem til 1 mnd før årsdag).  Velger man å inngå 3YC senere i løpet av året, så gjelder det fortsatt for de neste 2 fornyelsen, og ut det tredje året – slik at da vil den totale commit perioden kunne kuttes ned mot 2 år – om man venter med commit til like før fornyelsesperioden starter.  3YC volumet settes ut fra det totale antall abonnement som er tegnet på avtalen i det man bekrefter commiten.  (Altså ikke antall aktive abonnement, men antallet kjøpte abonnement.  Gjør man det i år 2, så er det antallet fornyet etter år 1 + antallet kjøpt til i år 2, frem til man bekrefter 3YC.)  Etter 3YC perioden, så kan man fornye dette for nye 3 år, og da settes nytt “commit-volum” ut fra antallet lisenser på avtalen det siste/tredje året. 

Konsern med flere avtale
Har man en virksomhet med flere datterselskaper med egne VIP-avtaler, så er det mulig å koble avtalene sammen, og oppnå felles rabatt ut fra det totale volumet.  Dette er hensiktsmessig der man styrer innkjøpene lokalt, og det er flere forskjellige selskaper involvert. 

Større volum / mer rabatt
Det finnes også prisnivåer for volumer utover 100 med 3YC. (Corp, Gov og Edu)  Ta kontakt om dette er en aktuell problemstilling, for å få aktuelle spesialpriser for deres virksomhet. 

Varsler prisendring hos Adobe jan/feb 2019

Adobe har ikke justert prisene på lang tid, og har kommet med mange nye produkter de siste årene – som XD, Premiere Rush – og en lang rekke med produktoppdateringer av de enkelte Creative Cloud produktene.  

Basert på alle disse nyhetene, så justerer de prisene nå på flere produkter i januar og februar 2019. Prisene endrer seg også i Norske kroner daglig som følge av at valutakursen endrer seg, men nå er det snakk om en justering av kostprisene fra Adobe i EURO, slik at det vil komme en større justering enn det man er vant til.

De fleste kundene vil nok bare ta endringene slik de kommer – noen vil kanskje ønske å vurdere alternative løsninger – noen vil gjerne analysere mulighetene for å styre unna eller redusere effekten av prisendringene.  Og her finnes det mange forskjellige muligheter som evt. må diskuteres med en og en av dere. 

Man har i korte trekk følgende muligheter:

 • Har man en VIP avtale med hovedforfall nå i nær fremtid, så kan man vurdere fornyelse før prisendringen trer i kraft, slik at man fornyer til gammel pris. (Fornyer før 1. februar eller før 11. februar. 2019)
 • Har man nye behov for VIP abonnement, så kan man kjøpe abonnementene før de enkelte endringene trer i kraft. (Husk at prosessering kan ta 2-3 arbeidsdager.) 
 • Har man 10 eller flere VIP lisenser, så man har en VIP SELECT avtale (Corp/Gov – Nivå 2, 3 eller 4) – så vil man kunne foreta en 3-års-commit, og binde opp volumet sitt i 3 år frem (De 2 neste fornyelsene) – og man vil da “låse kostprisene i EURO” – til dagens nivå, og da unngå prisoppgang i denne avtaleperioden.  Selv om behovet går litt ned, kan dette være et godt alternativ – ta kontakt for mer detaljer. 

Forenklet oversikt over endringene

For nye lisenser med VIP for teams, så endres prisene seg fra 12.02.2019. Captivate endrer seg fra 01.02.2019.  (Prisendringene gjelder ikke de med 3-års commit). 
For nye lisenser med VIP for enterprise, så endres prisene seg fra 01.02.2019.
(Prisendringene gjelder ikke de med 3-års commit). 

Enterprise versjon av Captivate blir billigere, mens flere av de andre suitene stiger i pris, og teams stiger mer enn enterprise versjonene (så prisforskjellen vil derfor minke).

Har man behov for 100+ med Acrobat, så kan det være mulighet for spesialpriser, og på denne måten unngå noe av oppgangen.

Adobe kutter ut vanlige “Device” lisenser til EDU (skoler) fra 1/2-2019, og erstatter disse med “Shared Device” lisenser, og hever prisene med 10%. “Shared Device” er en lisens for en maskin, som flere elever kan dele på – men hvor hver bruker i tillegg har tilgang til tjenestene ute i nettet via sin eMail/Adobe-ID.  En lisensform som passer f.eks på en LAB. 

Mens man tidligere kunne ha Device lisenser for enten et enkeltstående Creative Cloud produkt, eller den komplette samlepakken (CCT), så får man kun “Shared Device” lisens for den komplette pakken. Alle som skal ha enkeltapplikasjoner må derfor velge lisens for navngitt bruker. 

Har du en problemstilling du ønsker å diskutere med meg, så fyr løs, og vi finner frem til den beste løsningen for dere.

Adobe MAX 2018 – keynotes + sneak peek

Adobe MAX 2018 – seminar for kreative Adobe kunder – foregår i Los Angeles, USA hver høst.  I år var Adobe MAX fra 15-17/10-2018 – neste år blir det i starten av november.

Her er link til en 2,5 times video fra åpningen – med korte introduksjoner til nyhetene fra Adobe. Nedenfor ser du punktvis listet hva som tas opp av temaer – og når, så du kan spole deg frem til det som er relevant / der du trenger en liten oppdatering.

Adobe Max 2018
Keynotes – Dag 1:

Behance: https://www.behance.net/live/videos/1593  eller alternativt via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=i8KhDC_uEP8

 • 0:00  Introduksjon ved Adobe Sjefen – Shantanu Narayen
 • 0:16  Produktsjef – Scott Belsky
 • 0:25  Photoshop Nyheter – Bilder
 • 0:30  Adobe Dimension CC – 3D innhold / 3D effekter i bilder
 • 0:33  InDesign Nyheter – Trykksaker
 • 0:35  Illustrator Nyheter – Vektorisert grafikk
 • 0:39  Fonter – antallet øker – nå >15.000 fonter – tilgjengelig for alle med CCT
 • 0:40  Adobe Stock Nyheter
 • 0:41  Adobe XD – Prototyping – (Mener XD snart vil være like viktig som PS)
 • 0:56  NextGen XD + Amazon Echo – Prater til maskinen, og maskinen svarer..
 • 1:00  Photoshop på iPad – kommer i 2019 (Fullverdig versjon)
 • 1:09  Adobe + Apple – og iPad Pro informasjon
 • 1:15  Tegning
 • 1:17  Prosjekt Gemini iPad – 1600 Brushes.  (Eric Snowden og Kyle Webster)
 • 1:22  Fokus på brushes/koster.
 • 1:30  Vektorisering – Gemini – iPad, Win, Mac, iOS, ..
 • 1:30  Lightroom CC – Bilde på iPad / https://lightroom.adobe.com   Utvalg med de beste bildene.  Mulighet for å lage web-sider rett fra Lightroom.
 • 1:39  Spiderman Movie
 • 1:45  Video verktøyene – Premiere Pro, After Effects, Audition, Jason Levine.
 • 1:50  Ny After Effects effekter – Content aware fill – nå også i video !!
 • 1:54  Adobe Premiere Rush 1.0 – Nytt video produkt.   iPad, Mobil, Mac, Win,..  Alt 40.000 brukere, mulig å laste ned nå! Multi Device Video.  Gratis alternativ.
 • 2:12  Oppsummering, automatisering,.. Spark, Acrobat (Review og Feedback)
 • 2:15  Prosjekt Aero – PS, Dimension, .. PC, .. Drag & Drop.  Publisering av Aero – over alt.  Lightning, Text, Motion, .. +HW tilbydere. (Apple, Pixar, ..)  Adidas.
 • 2:36  Oppsummering.

Keynotes – Dag 2.

Inspirasjon fra andre kreative brukere av Creative Cloud – dag to er med input fra kunder og eksterne ressurser.

Behance: https://www.behance.net/live/videos/1595      eller via Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XPVrATNEyRQ

 • 0:08  Tegnefigur skaper / forfatter – Nicola Scott – Wonder Women med mer
 • 0:30  Fotograf – Albert Watson – bilder av kjente personer + Rolling Stones ++
 • 0:53  Dagens generasjon: Musikker, Komiker, Teater, Broadway, TV, YouTube: Questlove + Lilly Singh + Jason Levin.  ROOTS.  Grammy winner.
  1:15  De unge – som går stipend fra Adobe
  1:19  Filmskaper – Ron Howard – A Beautiful Mind – Vunnet Emmy, Oscar, Golden Globe…

2018 Adobe Max – Sneak Peeks

Dette er en oppdatering fra Adobe Labs – som viser produkter/løsninger som de jobber med, og som kanskje vil bli til nye produkter.
https://www.youtube.com/watch?v=xYUbyR2qalg&t=6s

 • 0:00  Komikeren Tiffany Haddish (Girl Strip) er vert med Paul Trani fra Adobe
 • 0:13  CHARACTERIZER – kan lage en karikatur på en selv basert på mix av video av en selv, med bilde av en annen.
 • 0:17  BRUSH BOUNTY – Fabian Rasheed – Bruker “brushes” til å få til effekter som f.eks. regn i en tegneserie.  (Regn, hår, nattehimmel, vann, bobler, osv.)
 • 0:25  Prosjekt SMOOTH OPERATOR – Video som fokuserer på et objekt, ved endring av layout fra liggende til stående filmformat – og følger objektet. (Relevant for Instagram)
 • 0:31  FANTASTIC FOLD – Amanda Ghassaei – Illustrator.  Smart splitt av bilde på f.eks. en eske eller mer kompliserte ting, og riktig fordeling av bildet i forhold til trykk.  Eksport videre til til 3D Dimension for 3D rendering.
 • 0:38  Prosjekt WALT2 – Danny – Virtuell video – 3D – Film
 • 0:43  FONT PHORIA – Praveen Kumar – Tekst effekter, fonter, logoer.. og hvordan man skaper/kopierer en font.
 • 0:50  Prosjekt FAST MASK – Young – Plukker ut bevegelige objekter i en video, slik at man kan endre bakgrunn.
 • 0:56  Prosjekt MODEL MORPH – Giorgio Gori – 3D modellering.
 • 1:02  MORNING STILL – Gjør om et vanlig foto, til et bilde med bevegelse.  (Ser ut som om man beveger seg – og kan oppdatere et helt bildearkiv.)
 • 1:08  Prosjekt KAZOO – Zeyu Jin – Konverterer fra vanlig stemme eller instrumenter – til andre stemmer eller instrumenter.  Synger – og spiller det av som ett instrument.
 • 1:16  Prosjekt GOOD BONES – Veni – Illiustrator og verktøy for å få tegnefigurer til å bevege seg – basert på “Anchor points” – sparer mye tid !!

For oversikt over mer detaljerte gjennomganger fra Max:

Behance:  https://www.behance.net/live/replays   eller via YouTube:  https://www.youtube.com/results?search_query=adobe+max+2018
MAX Oppsummering: https://max.adobe.com/sessions/max-online/

Adobe MAX 2019 påmelding.

Adobe MAX 2018 er historie.  Nå kan man melde seg på for å få tidligrabatt til Adobe MAX 2019 i Los Angeles – 4-6. november 2019: https://adobe.ly/2Ewb8lF

Adobe Technical Suite

Adobe Technical Communication Suite, er en samlepakke (Forkortes gjerne TechnicalSuite / TS – eller TechnicalCommunicationSuite / TCS) for alle som jobber med dokumentasjon i ordets videste forstand.  Dette er verktøykassen om man skal levere avanserte og engasjerende opplevelser på ulike plattformer. Her er det enkelt å lage XML/DITA basert innhold, eller lage responsive eLærings moduler, og interaktive presentasjoner. Man kan samarbeide i sanntid basert på tilbakemeldinger som samles inn med Acrobat/PDF, og hjelpefiler kan personifiseres, og de vil inneholde de beste søke mulighetene “i klassen”. YouTube videoer om løsningene.

Fra 22.08.2018, så oppgraderes Adobe TechnicalSuite med nye versjoner, og hele løsningen blir en del av VIP programmet til Adobe. (Dvs. leieavtalen som fra tidligere har inneholdt Adobe Creative Cloud og Adobe Document Cloud, utvides med dette med en ny versjon av hele Technical Suite pakken – og alle enkelt produktene i tillegg.)  TCS_Family_Brochure_EN  Pakken består av:

Samlepakken består av følgende produkter;

 • Adobe FrameMaker 2019: er verktøyet for enkelt å lage og publisere tunge tekniske dokumentasjoner på tvers av plattformer som mobil, web, desktop og print. Her kan man jobbe enkelt med ustrukturert og strukturert innhold i samme dokument. Effektiviteten øker ved avansert bruk av XML/DITA. Og man lager innehold som Responsive HTML5, Mobile Apps, PDF, EPOB med mer. Dette er verktøyet som tradisjonelt er blitt brukt der Word og enklere verktøy kommer til kort.
  Adobe_FrameMaker_Product_Brochure
  https://www.adobe.com/framemaker
  Fra lanseringen: https://framemaker-2019-release.meetus.adobeevents.com/
 • RoboHelp Office 2019: er verktøyet for å levere personifiserte opplevelse på ulike enheter. Adobe RoboHelp lar deg enkelt lage og formidle policy og kunnskapsbasert innhold på ulike enheter. Publisert neste generasjon Responsive HTML5 og lever intuitiv navigasjon eller den beste søke motoren. Dynamisk filtrert innhold for personifisert hjelp, eller lag mobile applikasjoner som er sentrert rundt innholdet.
  Adobe_RoboHelp_Product_Brochure
  https://www.adobe.com/robohelp
  Fra lanseringen: https://robohelp-2019-release.meetus.adobeevents.com/
 • Captivate 2019: er løsningen for å lage smarte eLærings løsninger – basert på en smart eLærings plattform, som er etablert for å skape fullstendig responsive eLærings innhold ved hjelp av “Fluid Boxes”. Her forvandles løsninger som ikke er beregnet på mobile enheter til responsive mLearnings applikasjoner. Verktøyet leverer fantastisk løsninger for opplæring, og inneholder 75.000+ eLærings moduler som gratis kan benyttes. Captivate er fra 2018 utvidet til også å ha støtte for Virtual Reality.
  https://www.adobe.com/captivate
 • Acrobat Pro DC: er verktøyet for å lage og dele forretnings dokumenter som fremstår som både flotte og profesjonelle. Verktøyet som kan lage .PDF-filer fra alle mulige kilder, og slå disse dokumentene sammen til en samlet .PDF-fil uavhengig av hvor informasjonen kommer fra. Her kan man lage smarte dokumentprosesser eller automatisert arbeidsflyt, og man kan kryptere og sikre dokumentene – enten de lagres lokalt eller ute i skyen.
  https://www.adobe.com/acrobat
 • Adobe Presenter 11.1: er verktøyet for å transformere en PowerPoint presentasjon til interaktiv eLæring med flotte effekter og quizer underveis. Verktøyet støtter HTML5 publisering slik at kursene kan kjøres både på desktops og tablets. Her kan man spore prosessene til de enkelte elevene ved hjelp av integrasjon mot de ledende LMS-verktøyene.
  https://www.adobe.com/presenter

Her er link til Blogg innlegg / Kunde historie med video, som viser hvordan teknologiselskapet Palo Alto Networks har benyttet Technical Communication Suite og aktuelle produkter:  https://blogs.adobe.com/techcomm/2018/08/adobe-customer-story-palo-alto-networks.html

Vassfarplassen ved nevlingen. Foto: Odd Gunnar Haug

Link til flere aktuelle videoer om produktene ovenfor:

Alle produktene i TechnicalSuite finnes i enten Teams versjon – eller Enterprise versjon – der Enterprise versjonen har ekstra sikkerhet og utvidet administrasjonsmulighet – tilsvarende som for Enterprise versjonene av Creative Cloud og Document Cloud.

Fordelene

Fordelene med å velge TechnicalSuite som en VIP lisens, vil være at oppdateringen av produktene nå vil gå via internett på samme måte som for Creative Cloud og Document Cloud, og dermed vil videreutviklingen av disse produktene også gradvis flytte seg over mot VIP programmet til Adobe, som med dette inneholder de aller fleste produktene som man tidligere kjøpte som eie lisenser i enten CLP eller TLP programmet. Adobe har allerede planlagt en rekke oppdateringer av produktene fremover – som alle med VIP abonnement automatisk vil få tilgang til.  De serienummer baserte produktene/eie lisensene fases nå gradvis ut.
I tillegg er det en fordel å få samlet alle produktene på VIP-programmet, for man får mer rabatt jo flere lisenser man har på en avtale.  Man sparer nesten 60% rabatt på å kjøpe samlepakken, fremfor å kjøpe de enkelte produktene løse.  Og på VIP programmet, så oppnår private bedrifter og offentlige virksomheter ytterligere opp til 25% rabatt gjennom volumrabatter om man samler lisenser på en avtale, mens skoler kan oppnå opp mot 40% rabatt knyttet til volum – sammenlignet med kjøp direkte fra Adobe sine web-sider.  Rabattene starter fra 10 lisenser og oppover – og alle produkter man har via samme VIP-avtale, bidrar til volumet og aktuelle rabatter. Ta kontakt med oss for mer detaljer om aktuelle priser til din virksomhet, og knyttet til deres aktuelle behov. 

Adobe Connect

Adobe Connect med lokal support

Adobe Connect er en web-konferanseplattform for nettmøter, eLæring, og webinarer. Løsningen benyttes også til virksomhetskritiske web-konferanseløsninger ende-til-ende på nesten hvilken som helst enhet, og sørger for at organisasjoner som det amerikanske forsvaret fundamentalt forbedrer sin produktivitet.

Løsningen benyttes også mye til digitale møter på tvers av landegrenser. Samt at verktøyet ofte er fundamentet i flere produsenters sertifiserings- eller opplæringsprogrammer for partnere og kunder. I Norge er det særlig ved høyskoler og universitet at Adobe Connect har stor utbredelse, og dette skyldes bl.a. gode løsninger for kommunikasjon med elever fordelt rundt hele verden, hvor linjekvalitet og forsinkelse varierer mye.

Adobe Connect er noe mer enn mange av de andre videoløsningene som tilbys. (Skype for business, Meetings, Facetime, Cisco video løsninger osv.) Mens andre løsninger ofte er en en-til-en i forhold til personer eller verktøy man har tilgang til, så vil man med Adobe Connect inviteres inn i ett felles møterom, der man har tilgang til alle de relevante verktøyene sine for dette aktuelle møtet. Man kan ha en powerpoint presentasjon man skal gå igjennom, og samtidig ha tilgang til andre relevante dokumenter som f.eks en Acrobat .PDF eller flere slike dokumenter med relevant informasjon som deltakerne kan laste ned om de har slike behov. Det er en møteleder/presentatør – som har styring på skjermen, men han kan om ønskelig dele denne tilgangen med andre deltakere i møtet, slik at andre kan ta over hovedrollen i en periode. Man kan ha en Chat mellom deltakerne og den som presenterer, samtidig som møtet foregår. Slik at på samme måte som i et fysisk møte, så vil det kunne være parallell dialog i forskjellige kanaler – via det samme møterommet.

Adobe Connect baserer seg på HTML5, som gjør at man vil slippe å laste ned programvare for å delta i møtet. Møteeier sender ut en personlig invitasjon til møtet, og deltakerne kobler seg på via denne personlige linken, og logger seg enkelt inn i det aktuelle møtet. Deltaker styrer selv, om man vil dele mikrofon og kamera – og den som leder møtet har mulighet for å mute alle andre, om det er behov for dette. Et supert verktøy for dagens digitale møter.

Det er også løsning for å ta opp møter, lagre møter slik at andre kan spille av møtene etter behov – og det finnes modul for påmelding til møter (F.eks. om man kjører kurs/webinarer). Så Adobe Connect er et kraftfullt verktøy som brukes i mange forskjellige sammenhenger. Mye brukt innenfor høyere utdanning og opplæring. Man kan bruke det til eksamen, med sensorer på forskjellige plasser, og en og en elev som tas inn til eksamen, får en oppgave, går igjennom løsningen, og sensorene diskuterer karakter, som eleven deretter får vite. Skatt kan bruke løsningen i forhold til opplæring, og i dialogen med skattebetalerne/selvangivelsen. Løsningen brukes i forhold til helse, og dialog mellom leger og pasienter. Og bank/finans næringen bruker løsningen i forhold til kurs/opplæring eller i dialog rundt lån og annen rådgivning. IT selskapene bruker løsningen i forhold til kurs/sertifiseringer og oppdatering av selgere/partner-apparatet internasjonalt. For å nevne noen mulige innfallsvinkler.

Demo av ny Adobe Connect versjon – HTML5 basert: http://blogs.adobe.com/adobeconnect/2018/06/the-future-is-nearly-here.html

Vil dere vite mer, eller ønsker pris / tilbud på Adobe Connect, så kontakt norsk forhandler Kanan  – se kontaktopplysninger nedenfor.

Klar for Connection – på fisketur i Kanan. Foto: Odd Gunnar Haug

Aktuell pris for Adobe Connect 9 

Small EDU Webinar pack: 10.500,-  eks. MVA  
+2 700,- pr Host lisens med opptil 100 deltagere – pr.«Host/moderator»*
* Tillegg på minimum 5 hoster mellom årsdagene/fornyelsene.

Small BIZ Webinar pack: 13.600,-  eks. MVA 
+5 300,- for ekstra lisens med opptil 100 deltagere – pr.«Host/moderator»*
* Tillegg på minimum 5 hoster mellom årsdagene/fornyelsene.

Begge pakker inkluderer:
– 1 års full hosting fee
– 1 host         (Teacher host license)
– Unlimited meeting traffic
– 5 GB storage
– Login with your logo
– Up to 100 participants in a meeting
– Camera and VoIP
– Import user data from Excel file
– Free log-in or log-in with username and password
– Unlimited meeting Recordings
– Screen Sharing
– PowerPoint upload (with whiteboard overlay)
– Flash video / animations upload (option for whiteboard overlay)
– Survey Tool
– Whiteboard
– Chat function
– File-share
– Include Adobe Basic phone Support and Maintenance 24-7
– Include Support from ZaqSolutions in business hours
– Hosted by Adobe Systems Inc. with world-wide access.

Opplæring

I tillegg kan det kjøpes et ½ dags kurs: 5.900,- + transportkostnad.  (Gjennomgang av Admin modul, + Bruk av Adobe Connect.)
Både Admin kurs og bruker kurs kan også kjøres on-line  (1-til-1)

Alle priser er eks. MVA.

Adobe skole lisenser – Priser

For skoler, så er det forskjellige Adobe avtaler/produkter og priser som er aktuelle, avhengig av hvilket trinn det gjelder for.

Videregående skoler

Named User: (Nyhet fra 15.05.2018)  K-12 lisensen gjelder tom det 13 skoleåret i Norge, og fra elevene er 15 år eller eldre, så det er mulig å begynne allerede på ungdomsskolen.  Enten kjøper man en K-12 lisens for en skole – med minimum 500 navngitte lisenser for en skole.  Eller man kjøper et antall lisens for ett distrikt – i Norge er dette for en fylkeskommune som eier flere videregående skoler – 2500 eller flere lisenser, om man velger distriktsløsningen.

Varenr. Beskrivelse Ant Tot.eks.MVA

65291795BB04A12

Creative Cloud for enterprise All Apps ALL Multiple Platforms Multi European Languages K-12 School Site License (500 License Plus) 500 24,944

65291817BB04A12

Creative Cloud for enterprise All Apps ALL Multiple Platforms Multi European Languages K-12 District License (2500 License Plus) 2500 124,689

Dagens priser er basert på kjøp av minimum 500 eller 2500 stk.

Named User lisensen er for en elev, som kan benytte lisensen flere steder – både på skolen og hjemme.  Løsningen tilsvarer den fulle lisensen som brukes kommersielt, men Behance er redusert så man ikke får publisert informasjon, og lagringsområdet i skyen er redusert fra 100 til 2GB.

Device lisenser: K-12 device lisensen gjelder tom det 13 skoleåret i Norge, og fra elevene er 15 år eller eldre, så det er mulig å begynne allerede på ungdomsskolen.  Enten kjøper man en K-12 lisens for en skole / en klasse – med minimum 25 device lisenser.  Eller man kjøper et antall lisens for ett distrikt – i Norge er dette for en fylkeskommune som eier flere videregående skoler. Hver skole må ha en lisens på 500 eller flere lisenser, om man velger distriktsløsningen.

Varenr. Beskrivelse Ant Tot.eks.MVA

65277286BB02A12

Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms Multi European Languages K-12 School Site Device License (25 License Plus) 25 6,265

65277296BB04A12

Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms Multi European Languages K-12 District Device License (500 License Plus) 500 125,345

Dagens priser er basert på kjøp av minimum 25 eller 500 stk.  (Fra 1. februar 2019 – så vil Shared Device overta for Device lisensene ovenfor.)

Device lisensene er for en maskin, som flere elever kan dele på, og har ikke noen av tjenestene i tillegg som Behance, Storage, ++

For alle prisene ovenfor gjelder Adobe sine gjeldende prislister som grunnlag og dagens valutakurs: 9.789 Med forbehold om feil i prislistene. I tillegg påvirkes aktuelle priser av abonnementsperiode/måneder til årsdag, og ordre-volumet totalt sett.  Vi anbefaler dermed å ta kontakt med oss i Kanan for eksakt pris på deres aktuelle Adobe behov, se kontaktopplysninger nedenfor.

Barnehage, Barneskole og ungdomsskole

Kan ikke kjøpe K.12 lisensene, men vil normalt kjøpe Adobes sine eie lisenser via TLP eller CLP programmet til Adobe.  Her er det flere hundre alternativer, vi anbefaler dermed å ta kontakt med oss i Kanan for eksakt pris på deres aktuelle Adobe behov, se kontaktopplysninger nedenfor.

Universitet og høyskoler

Vil normalt kjøpe Adobe CCT som leie lisenser via VIP programmet til Adobe.  Enten i form av Named user lisenser, som gjelder for en bruker, som kan ha det installert på to maskiner samtidig.  Eller en Device lisens – som gjelder en maskin som flere kan dele på-  Aktuelle priser

Varenr. Beskrivelse Ant Tot.eks.MVA

65272475BB01A12

Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms Multi European Languages Education Named license

1 4,229

65296913BB01A12

Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms Multi European Languages Education Device license

1 3,319

Dagens priser er basert på kjøp av minimum 1 stk.

For alle prisene ovenfor gjelder Adobe sine gjeldende prislister som grunnlag og dagens valutakurs: 9.789 Med forbehold om feil i prislistene. I tillegg påvirkes aktuelle priser av abonnementsperiode/måneder til årsdag, og ordre-volumet totalt sett. Vi anbefaler dermed å ta kontakt med oss i Kanan for eksakt pris på deres aktuelle Adobe behov, se kontaktopplysninger nedenfor.

Adobe skole lisenser – K12 Site 25/100/500/2500+

Adobe har flere gunstig volumlisenser for videregående skoler – bl.a. K-12 Creative Cloud for enterprise Named User lisens, eller K-12 Site Device License (25 License Plus) begge via VIP-EDU-programmet til Adobe. For videregående skoler som trenger kreative produkter fra Adobe/Creative Cloud så betyr dette betydelig rabatterte priser i forhold til de “vanlige” Creative Cloud prisene.
Kanan gull.. Foto: Odd Gunnar Haug
For å forklare sammenhengene går vi igjennom VIP-avtalen og lisensformene Navngitte lisenser (Named) og Maskinlisenser (Device), med fokus på å fortelle hva man får og hva man ikke får. (Se her for innholdet i Creative Cloud.)

VIP-avtale

VIP-programmet til Adobe gjelder leie av Creative Cloud og/eller Acrobat. Avtalen er en evigvarende avtale, mens produktene leies til en skole enten for ett og ett år av gangen, eller man kan ved etablering av ny avtale forhåndsbetale for en førsteperiode på helt opp til 48 måneder.  (Aktuelt for å få satt en årsdag for fornyelsene på et ønsket tidspunkt hvert år fremover.)

Navngitte lisenser (Named User lisenser)

Skoler med en VIP-avtale kan velge å kjøpe enten Named eller Device lisenser. De mest omfattende lisensene er Named. De tilsvarer det private bedrifter og offentlige virksomheter benytter i kommersiell sammenheng. Her har man tilgang til alle produktene i Creative Cloud og tilleggstjenestene. Eksempler på tilleggstjenester er lagring i skyen, behance, support, type kit, osv. Det viktigste er for mange konsollet med oversikt over alle lisenser, og løsningen der man tilordner en lisens til en bruker (elev eller lærer) gjennom deres epostadresse. Brukeren får en invitasjon til Creative Cloud, bekrefter tilgangen, og får så instrukser på hvordan man installerer Creative Cloud-portalen og -produktene. Når en elev slutter, krysser man bare ut eleven, og installasjonen går over til en trial som slutter å virke etter en måned. Eleven har da mulighet til å kjøpe et privat abonnement, eller få tilgang via ny arbeidsgiver. Alternativt kan IT-administrator velge å lage pakker av Creative Cloud, og rulle dette ut med SCCM eller lignende verktøy. En bruker kan installere produktene på opp til to devicer og bruke disse samtidig. Om en bruker installerer produktene på mer enn to devicer, må man logge ut av en av de eksisterende devicene for å kunne logge inn på en ny. Med Named kan en lærer med andre ord både ha produktene på én maskin på skolen, og i tillegg installere produktet med samme lisens på privat hjemmemaskin.  I forhold til  maskiner eid av eleven, er det fra februar 2016 også blitt tillatt å dekke opp disse med K-12 devicelisenser.

Shared Device lisenser

Device er noe rimeligere enn Named, men så gjelder én lisens kun for én device.  Og fra februar 2019 så er Device lisens erstattet med Shared Device lisens. Lisensen dekker alle de 20 kreative produktene, som f.eks Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, osv. og ved hjelp av Adobe-ID, så dekker lisensen også tjenester som Behance, lagring i skyen, support, type kit osv.  Denne lisensformen egner seg best for fellesmaskiner som på Lab og andre steder der flere elever deler en maskin.  Her er et dokument som beskriver litt hvordan man håndterer overgangen fra Device til Shared Device: https://offers.adobe.com/content/dam/offer-manager/en/na/marketing/CCE/Adobe_Named_User_Licensing_Migration_Guide.pdf

K-12 Site Device – 100 / 25 License Plus

K12 Site Device er den perfekte pakken til videregående skoler, og er priset i forhold til kjøp av minimum 25 devicelisenser. Dette er altså devicelisenser og ikke navngitte lisenser. Den inneholder med andre ord ikke de personlige tjenestene, men den er svært fordelaktig priset. Denne lisensformen gjelder kun fra man er 13 år og opp til og med videregående skole, og ikke for høyskoler, universitet, forskning eller non profit. Denne lisensen gjelder kun for én skole, så selv om man handler lisene via en felles avtale må man minimum ha 25 lisenser til hver skole som har tilgang til disse lisensene. Om man f.eks trenger 140 lisenser, og kjøper 150 stk, så har man 10 lisenser i buffer i forhold til økt behov. Om man senere trenger ytterligere lisenser utover 150 må man enten kjøpe vanlige VIP lisenser til vanlig enhetspris eller utvide med minst 25 K-12 Site-lisenser til den aktuelle skolen. Det er derfor lurt å starte med noen flere lisenser utover det antallet man faktisk trenger. Prismessig koster 25 K-12 Site tilsvarende 3-5 vanlige devicelisenser.

K-12 Site Named – 2500 / 500 Licenser Pluss

K12 Site Named for enten en enkelt skole med minimum 500 lisenser, eller for en skoleeier/distrikt (F.eks. kommune eller fylkeskommune) der minimum antall er 2500.  Dette er det siste tilskuddet av K12 lisenser som ble lansert i mai 2018 og er nå den perfekte pakken til alle videregående skoler.  Dette er altså lisenser for navngitt bruker/eMail med alle fordeler som følger av dette. Den inneholder alle enkeltproduktene, samt tjenestene i nettet – med unntak av profil på Behance, og at lagringsområdet i skyen er redusert fra 100 til 2 GB. Prisen er redusert til ca 1/5 av prisen på device lisensene. Denne lisensformen gjelder kun fra man er 13 år og opp til og med videregående skole, og ikke for høyskoler, universitet, forskning eller non profit. Denne lisensen gjelder enten for én skole, eller som en lisenspool for alle skolene som hører inn under “eier”. Det er nå billigere for 500 Named user lisenser, enn for 100 device lisenser, og således vil de fleste skoler være tjent med å gå over til de nye Named User lisensene.

Relevante sider med EDU innhold

Cultivating digital literacy – med Adobe Creative Cloud: https://landing.adobe.com/dam/uploads/2018/na/CCE_CultivatingDigitalLiteracy.pdf Adobe Education Exchange (Gratis MOOC – dedikert til ditt kreative klasseroms prosjekt): https://edex.adobe.com/en/adobeforacademics Adobe Spark, gratis for alle med Education lisenser: https://spark.adobe.com/edu Shared device lisenser – FAQ: https://helpx.adobe.com/uk/enterprise/using/sdl-faq.html

Priser

For aktuelle priser på Creative Cloud, sjekk her, eller kontakt oss i Kanan – se nedenfor.

Lisensreglene til Adobe – forenklet

VIP/ETLA; Gjeler leie lisenser. Ett abonnement gjelder for én person, som kan ha produktene installert på to maskiner og benytter disse samtidig. Man kan ha en klient med Mac og en med PC, eller to like. Man kan ha en eldre versjon på én av klientene. Det er også mulig å installere på flere klienter, men man kan da kun jobbe på én klient av gangen. Har man installert lisens på mer enn 2 maskiner, så må man logge seg ut av alle, tør man kan logge seg inn på ny klient.

CLP/TLP; En kjøpt lisens (Eie) som gjelder for én person, som kan ha produktene installert på to maskiner og kan benytte disse to samtidig. Begge klienter må være enten Mac eller PC, og installasjonene må være på identisk versjonsnummer. Om flere deler samme klient, så gjelder lisensen kun for én klient.  Man får tilgang til både Mac og Win serienummer, og kan velge hvilken plattform man vil benytte.

FULLPAKKE; Låst til en maskin, og da enten Mac eller Windows, allerede fra kjøpstidspunktet.

For mer detaljerte opplysninger, sjekk produktenes End-User-License-Agreements (EULA):  https://www.adobe.com/no/legal/licenses-terms.html,  eller kontakt oss for en avklaring.

Overføring av Adobelisenser

Har dere solgt ut et selskap, og vil overføre bruksretten av lisensene til den nye eieren, så kan lisensene overføres ved at man fyller inn et Adobe ”Transfere of License” dokument. Dette er i henhold til følgende prosedyre: http://helpx.adobe.com/no/x-productkb/policy-pricing/transfer-product-license.html  (Benyttes i hovedsak ved eie lisenser.)

Adobe avtaler og priser

Adobe avtaler og priser

Adobe har forskjellige avtaler og pakkepriser.  De vanligste avtaleformene er:

VIP; Leieavtale for årlig leie av creative cloud (CC) og document cloud (DC) – og enkelt produktene i disse suitene. Det dekker både team versjon (CCT / DCT) og enterprise versjon (CCE / DCE). Det er fire prisnivåer som avhenger av ordrevolum. (1, 10, 50, 100+)  For mer detaljer.

ETLA; 3-årig avtale for leie av CCE og DCE, med årlig tellinger/fakturaer. Dette gjelder kun for et fåtall store kundene, der behovene fortrinnsvis fortsatt er stigende de neste 3 årene.

CLP; Avtale for kjøp av Adobe programvare, på 2 års avtale. Det finnes tre prisnivåer. Prisnivået er basert på uttak på første ordre, eller uttak de siste 2 foregående år, og bestemmer videre nivå på fornyet avtale. Avtale for lisenskjøp, oppgradering og vedlikehold. CLP inneholder den største produktbredden til Adobe, men er uten CC abonnement.

TLP; Tilsvarer produkter som i CLP avtalen, men uten volumkrav og uten rabattnivåer. TLP passer best for mindre kunder/SMB.

Fra diverse årstider i Kanan, mot Melodden og Hangen. Foto: Odd Gunnar Haug

Adobe VIP priser

Totalt er det over 200 000 varenummer i de forskjellige avtalene/prislistene ovenfor.

Prisene på VIP avtale er i forhold til antall måneder igjen til årsdagen på avtalen deres, og således har alle kunder individuelle priser som er relevante ved behov for utvidelse av antallet lisenser. I tillegg er det rabatter ut fra antall abonnement man har fra før, og antallet man skal bestille.

Adobe har over 200 000 forskjellige varelinjer og priser som oppdateres hver måned. Vi har under beskrevet et utvalg med aktuelle priser for den som skal kjøpe eller fornye abonnementer i 12 måneder fremover. Prisene på Adobe produktene er opprinnelig i EURO, så ved endringer i valutakurs endrer også prisene seg tilsvarende. Valutakursen oppdateres hver time.

Beskrivelse EU Engelsk Multi Europeisk
Creative Cloud for teams All Apps Level 2 7,911 8,156
Photoshop CC for teams Multi Platform Level 2 3,390 3,495
Acrobat Pro DC for teams Multi Platform Level 2 1,747 1,801
Acrobat Std DC for teams Windows Level 2 1,541 1,588

Alle priser er eks. MVA.  Nivå 2 priser for 10-49 stk for private selskaper eller offentlige virksomheter – Edu/skole se her.  Med forbehold om feil i prislistene.  Rabattnivåer ved volum på 1, 10, 50 eller 100+ abonnement gir opp til 25% rabatt.

Dagens priser gitt ovenfor, er enhetspriser basert på kjøp av 10+ stk, Adobe VIP lisens basert på gjeldende priser fra Adobe og dagens valutakurs: 9.789 I tillegg påvirkes prisene av abonnementsperiode og ordrevolumet totalt sett som eventuelt reduserer enhetsprisene.  (For mer detaljer.)  Ta kontakt for eksakt pris på deres aktuelle Adobe behov; Oppgi produkt, volum, periode – så finner vi i Kanan frem til aktuelle og konkurransedyktige priser til dere. 

Språkversjon

Vi anbefaler at man kjøper Multi Europeisk lisens. Med CCT – Creative Cloud for teams får man tilgang til nedlastning av alle språkversjoner som inngår i pakken. Med Engelsk lisens vil kun nedlastning av engelske produkter samsvare med lisensen og gi gyldig lisensinstallasjon. Med Multi Europeisk lisens vil både engelsk og norsk nedlastning gi gyldig lisens – og andre språkversjoner som dansk, tysk, polsk, osv. Produktene Acrobat Pro, Photoshop, InDesign og InCopy finnes i både norsk og engelsk språkdrakt, de øvrige produktene i engelsk språkdrakt. Multi Europeisk lisens er dermed mest fleksibel, og skaper minst problemer for brukerne, spesielt de som installerer produktet på privat maskin hjemme.

Bestilling av Adobe-produkter

Vi trenger følgende informasjon fra en ny kunde som vil handle Adobe lisenser via VIP programmet til Adobe.  Dette gjelder for Creative Cloud og Document Cloud:

  • Firmanavn:
  • Adresse 1:
  • Adresse 2:
  • Postnummer:
  • Poststed:
  • Fylke:
  • Organisasjonsnummer (ny kunde):
  • Segment:
   (Privat bedrift / Offentlig virksomhet / Utdanning & Forskning)
  • Avtale lengde:
   Standard 12 mnd eller Utvidet privat 13-36, øvrige 13-48)
  • Hvor mange abonnement trenger dere
   • Komplett lisens for Team – CCT?:
   • Komplett lisens for Enterprise – CCE?:
   • Enkelt applikasjon for Team?:
   • Enkelt applikasjon for Enterprise?:
  • Språkversjon:
   (Multi Language inkl Norsk og Engelsk eller bare Engelsk.)
  • Lisensadministrator
   • Fornavn:
   • Etternavn:
   • e-Post:
   • Telefonnummer (For ny kunde):
   • Evt. kommentar / detaljer:

Ta kontakt ved spørsmål!

Klipp ut punktene ovenfor, og fyll inn disse detaljene og eventuell bestillings-informasjon (bestillingsnummer, bestillingsreferanse, og lignende), og send dette til oss på mail – se kontaktopplysninger nedenfor. Vi vil bistå dere ved spørsmål eller bestilling.

Det gjeler å planlegge for hele sesongen! Foto: Odd Gunnar Haug